Korrektsioon

Kestus: 30-60 minutit

Püsimeigi kvaliteetne tulemus saavutatakse üldiselt naha pigmenteerimise 2 – 3 protseduuriga, kus protseduuride vaheline intervall jääb 1,5 – 2 kuu vahele.

Nende protseduuridega saavutatakse pigmendi ühtlasem jaotumine nahal, täpsem vastavus soovitavale värvusele ja püsivam tulemus.

Esimene hooldus teostatakse 6 kuu jooksul peale esimest protseduuri, kuid mitte ennem kui 1,5 – 2 kuu möödumist. Antud hooldusele on soovituslik registreeruda ühe kuu jooksul pärast esimest protseduuri.

Teine hooldus teostatakse 1 aasta jooksul pärast viimast protseduuri ning kolmanda hoolduse käigus püsimeiki uuendatakse ning see teostatakse 12 – 24. kuul pärast esimest hooldust.

Püsimeigi kestvus sõltub õigel ajal tehtud korrektsioonidest kui ka:

  • kliendi organismi individuaalsetest eripäradest
  • kliendi naha varjundist
  • valitud pigmendist.

Tutvu hinnakirjaga

Hinnakiri